Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2390625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: JAZBINŠEK, Janko. Primer izračuna značilnih armiranobetonskih nosilnih elementov štirietažnega objekta na potresnem območju s prikazom potrebnih teoretičnih osnov iz standardov Eurocode : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Jazbinšek], 2004. 93 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2390625]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2390625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57