Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2391393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: KORENJAK, Robert. Računalniški program za analizo enostavnih ploskovnih konstrukcij : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Korenjak], 2004. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2391393]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2391393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56