Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2396257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1991
Citat: ŠABIĆ, Zikret. Uporaba pr EN 1991-1-6 pri AB stavbi : diplomska naloga. Ljubljana: [Z. Šabić], 2004. 106 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2396257]


Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2396257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56