Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 240481 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: TURK, Žiga. Nekateri evropski projekti s področja gradbene informatike. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 239-246, ilustr.
Povzetek: Informatika je eno izmed raziskovalnih področij, ki jim Evropska zveza pri finansiranju skupnih projektov daje posebno pozornost. V okviru četrtega okvira in programa Esprit se jih pojavlja tudi nekaj s področja gradbene informatike. V članku avtor najprej kratko definira polje gradbene informatike. Sledi opis dosežkov projektov, pri katerih avtorjeva raziskovalna skupina sodeluje. V diskusiji na koncu nakaže možne posledice, kijih bo tekoči razvoj imel na gradbeništvo

Information technology is given special attention by the European Union. Within the fourth framework and the Esprit protocol quite a few research projects deal with construction information technology. In the paper, the author defines the field of construction information technology and outlines some projects, in which his research team has taken part. In the closing discussion, he examines the consequences the development in the field will have to structural engineering [COBISS.SI-ID 240481]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 240481 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56