Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 240837888 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Avtor dodatnega besedila
Leto: 2008
Citat: ŠUŠTARŠIČ, Maja (ur.), POŽAR, Cvetka (ur.). 21. bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana, 2. oktober - 2. november 2008, Arhitekturni muzej Ljubljana, Grad Fužine, Ljubljana, Slovenija = 21st Biennial of Industrial Design, 2 October - 2 November, The Architecture Museum of Ljubljana, Fužine Castle, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Arhitekturni muzej, Sekretariat BIO: = The Architecture Museum, BIO Secretariat, 2008. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-06-1. [COBISS.SI-ID 240837888]


Tipologija: Avtor dodatnega besedila
COBISS ID 240837888 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56