Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 240978432 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // NERAZPOREJENO
Leto: 2008
Citat: TURK, Žiga. Edini obnovljivi viri so sonce, pamet in srca : podnebne spremembe in politika. Delo (Ljubl.), 19. jul. 2008, leto 50, št. 166. [COBISS.SI-ID 240978432]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 240978432 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56