Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 242300416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2008
Citat: LAPAJNE, Janez. Nekateri tektonski, seizmotektonski in seizmološki termini. Del 1 = Some tectonic, seismotectonic and seismological terms. Part 1. Ujma (Ljublj.), 2008, št. 22, str. 316-323. [COBISS.SI-ID 242300416]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 242300416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57