Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2424161 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2004
Citat: DOLŠEK, Matjaž. Opis in primer nelinearne statične analize s programom SAP ali ETABS : študijsko gradivo za podiplomske študente konstrukcijske smeri pri predmetu Dinamika gradbenih konstrukcij z uporabo v potresnem inženirstvu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, 2004. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2424161]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 2424161 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56