Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 24382720 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Urednik
Leto: 1989
Citat: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 11. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19.- 20. oktobra 1989. [Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1989]. 271 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24382720]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 24382720 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56