Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 24478976 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: MAROLT, Vid, LJUBIČ, Vlado, POTOČAN, Igor. Račun linijskih konstrukcij s programom OKVIR. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1991. 141 str., graf. prikazi. ISBN 86-80223-18-2. [COBISS.SI-ID 24478976]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 24478976 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56