Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 245857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1997
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok, VIDIC, Tomaž. Priprava postopka za analizo gradbenih konstrukcij NEK pri registriranih potresih : razvojno raziskovalna naloga za Upravo RS za jedrsko varnost. d. 2. Popravljena verzija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1997. 81 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 245857]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 245857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56