Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2475991 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Spodbujanje ustvarjalnosti vzgojiteljev s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo = Fostering pre-school teacher`s creativity with information-communication technology. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), ZURC, Joca (ur.), FELDA, Darjo (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta: = Facolta di Studi Educativi: = Faculty of Education, 2007, str. 15. [COBISS.SI-ID 2475991]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 2475991 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56