Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2488673 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: HAREJ, Rok. Analiza čašastega armiranobetonskega temelja : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Harej], 2004. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2488673]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2488673 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56