Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2490209 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Robert KLINC // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: KLINC, Robert. Razvoj računalniško podprtega orodja za poučevanje osnov potresnega inženirstva : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Klinc], 2004. 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2490209]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2490209 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56