Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2490977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: MESARIĆ, Damir. Možnosti uporabe aplikacije windows sharepoint services kot informacijski portal za spremljanje projektov v gradbeništvu : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Mesarić], 2004. 53 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2490977]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2490977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56