Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2505569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1991
Citat: KRETIČ, Igor. Prevod standarda prEN 1991-1-4 za vplive vetrov na konstrukcije s komentarji : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Kretič], 2004. 159 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2505569]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2505569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56