Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 25180165 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2002
Citat: REFLAK, Janez, HENIGMAN, Slovenko, KAVČIČ, Lado, ŽITNIK, Marko, RUŽIČ, D., KOVAČIČ, S., CERKOVNIK, Bojan, SKULJ, Saša, HRIBAR, S., ROŠ, P., ČELHAR, S.. Strokovno-tehnično izobraževanje (delavnice) DDC za leto 2002 : povzetki predavanj. [S. l.]: DDC, marec 2002. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 25180165]


Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 25180165 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56