Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2524769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: DOLŠEK, Matjaž, FAJFAR, Peter. Ocena potresne odpornosti objekta "Vila Bled". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2004. 37 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2524769]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2524769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57