Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2526049 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Matjaž DOLŠEK // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, DOLŠEK, Matjaž. Macro-models and simplified methods for efficient structural analysis in earthquake engineering. V: IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan (ur.), BRANK, Boštjan (ur.). NATO Advanced Research Workshop, Bled, Slovenija, June 13-17 2004. Multi-physics and multi-scale computer models in nonlinear analysis and optimal design of engineering structures under extreme conditions : proceedings. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004, str. 22-49, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2526049]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2526049 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56