Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2536289 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2000
Citat: DOLŠEK, Matjaž. Nelinearna statična analiza s programom SAP 2000. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 26. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 28.-29. oktober 2004. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2004, str. 233-240, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2536289]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 2536289 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56