Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2536545 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Karmen POLJANŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, MIHAILOV, Vladimir, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, POLJAK, Marijan, POLJANŠEK, Karmen. Projektni potresni parametri za HE Blanca in HE Krško. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2004. 51 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2536545]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2536545 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56