Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2538081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Iztok PERUŠ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Matjaž DOLŠEK // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok. Extensions of the N2 method : asymmetric buildings, infilled frames and incremental N2. V: FAJFAR, Peter (ur.), KRAWINKLER, Helmut (ur.). Performance-based seismic design : concepts and implementation : proceedings of the International Workshop, Bled, Slovenia, 28 June - 1 July 2004, (PEER report, 2004/05). Berkeley, Calif.: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2004, str. 357-368, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2538081]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 2538081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56