Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2538337 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, BEG, Darko, FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha. Priprava slovenskih tehničnih specifikacij za projektiranje potresno odpornih konstrukcij (EN 1998). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 210 f. [COBISS.SI-ID 2538337]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2538337 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57