Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 25478405 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, KILAR, Vojko, NOVLJAN, Tomaž, LAH, Ljubo, HOČEVAR, Marjan, CIRMAN, Andreja, HARI, Janja. Konkurenčnost Slovenije 2001-2006. Težišče 3, Prenova stanovanjskega fonda : ciljni raziskovalni program : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2003. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25478405]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 25478405 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57