Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2563681 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2004
Citat: TURK, Žiga. Knjižnice v okolju odprtega znanstvenega publiciranja = Libraries in an Open Scientific Publishing Environment. V: ROŽIĆ, Anamarija (ur.), HACIN LUDVIK, Kristina (ur.). Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004, str. [157]-162. http://publikacije.zbds-zveza.si/zborniki2005-01/turk.pdf. [COBISS.SI-ID 2563681]


Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 2563681 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56