Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 25648384 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Pisec recenzij
Leto: 2004
Citat: International journal of mechanical sciences. Brank, Boštjan (pisec recenzij 2004). [Print ed.]. Oxford; New York: Pergamon Press, 1960-. ISSN 0020-7403. [COBISS.SI-ID 25648384]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 25648384 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56