Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2567639 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2008
Citat: TURK, Žiga, JEREB, Zoran, LUNDER, Sonja Sara. Tehnološki napredek bo spodbujala tudi alokacija kapitala : intervju: dr. Žiga Turk, minister brez listnice v Službi Vlade RS za razvoj. IRT 3000, feb. 2008, letn. 3, št. 13, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 2567639]


Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 2567639 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56