Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2582369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Vlado STANKOVSKI // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Žiga TURK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: TURK, Žiga, CEROVŠEK, Tomo, PETRINJA, Etiel, STANKOVSKI, Vlado, ŠMID, Mateja, MARTENS, Bob, BJÖRK, Bo-Christer, HEDLUND, Turid, GUDNASON, Gudni, COOPER, Grahame, FERNANDEZ VALERO, Almudena. Dissemination material and web site. D 16, ( SciX - Open, self organising repository for scientific information exchange). Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. [17] f., graf. prikazi. http://www.scix.net/d/16/index.htm. [COBISS.SI-ID 2582369]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2582369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56