Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2582625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vlado STANKOVSKI // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2004
Citat: TURK, Žiga, CEROVŠEK, Tomo, PETRINJA, Etiel, STANKOVSKI, Vlado, ŠMID, Mateja, FERNANDEZ VALERO, Almudena, BJÖRK, Bo-Christer, GUDNASON, Gudni, MARTENS, Bob, HEDLUND, Turid, COOPER, Grahame. Final report. D 20, ( SciX - Open, self organising repository for scientific information exchange). Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 66 f., graf. prikazi. http://www.scix.net/d/20/d20-101.pdf. [COBISS.SI-ID 2582625]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 2582625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57