Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2584929 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Vlado STANKOVSKI // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Žiga TURK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2003
Citat: STANKOVSKI, Vlado, CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga, ŽMAVC, Janez. E-journal infrastructure. D 12, ( SciX - Open, self organising repository for scientific information exchange). Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2003. 16 f., graf. prikazi. http://www.scix.net/d/12/d12.pdf. [COBISS.SI-ID 2584929]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2584929 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56