Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2585953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: FERNANDEZ VALERO, Almudena, TURK, Žiga, BJÖRK, Bo-Christer, GUDNASON, Gudni, MARTENS, Bob, GUSTAFSSON, Thomas, HEDLUND, Turid, COOPER, Grahame. Dissemination and use plan. D 19, ( SciX - Open, self organising repository for scientific information exchange). Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2004. 60 f., graf. prikazi. http://www.scix.net/d/19/d-19release4.pdf. [COBISS.SI-ID 2585953]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2585953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56