Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2586721 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Vlado STANKOVSKI // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Žiga TURK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2003
Citat: STANKOVSKI, Vlado, CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga, ŽMAVC, Janez. Inteligent maintenance and use pilot. D 13, ( SciX - Open, self organising repository for scientific information exchange). Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2003. 12 f., graf. prikazi. http://www.scix.net/d/13/d13.pdf. [COBISS.SI-ID 2586721]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2586721 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56