Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2605921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Vid MAROLT // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2004
Citat: KRAMAR, Marko. Projektiranje stebrov montažnih armiranobetonskih hal na potresnih območjih - primerjava standardov : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kramar], 2004. 78 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2605921]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2605921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57