Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2607969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1990
Citat: STANIČ, Luka. Spletna objava EN 1990 s komentarji : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Stanič], 2004. 151 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2607969]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2607969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56