Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2620001 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter. Potresno odporna gradnja - pričakovanja in dejstva : tehnološki izzivi gradbeništva. V: AVGUŠTIN, Sonia Adriana (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2004, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 2620001]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 2620001 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56