Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2620257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Karmen POLJANŠEK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Matej FISCHINGER // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Matjaž DOLŠEK // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, POLJANŠEK, Karmen, DOLŠEK, Matjaž, PERUŠ, Iztok, FISCHINGER, Matej. Ranljivi nanosi na togi podlagi - dragoceni podatki za Eurocode 8. Delo (Ljubl.), 29. julij 2004, letn. 46, str. 15, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2620257]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 2620257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56