Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2620513 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter. Potres bo, Fajfar je hišo saniral : pogovor, akademik dr. Peter Fajfar, profesor gradbeništva. Dnevnik (Ljubl.), 23. julij 2004, letn. 54, str. 12, fotografija. [COBISS.SI-ID 2620513]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 2620513 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56