Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2621281 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Karmen POLJANŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matej FISCHINGER // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, DOLŠEK, Matjaž, FISCHINGER, Matej, PERUŠ, Iztok, POLJANŠEK, Karmen. Uvajanje standarda EVROKOD 8 v Sloveniji : potresna obtežba : razvojno-raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2004. 1 zv. (loč. pag.), Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2621281]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2621281 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56