Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2628100 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1990
Citat: TRENC, Ferdinand, VOLF, Valter, ČERNEJ, Anton, DOBOVIŠEK, Želimir, ŠELIH, Jana. Raziskave teoretičnih omejitev tlačnega polnjenja. V: OBLAK, Maks. Razvoj mehanskih sistemov in motorjev : [poročilo o delu za leto 1990], (Konstruiranje delovnih strojev in motorjev). Maribor: Tehniška fakulteta, 1990, str. 81-117.
Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 2628100 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56