Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2633825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: PFEIFER LEVIČNIK, Joži. Elektronsko poslovanje s pomočjo mobilne telefonije : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Pfeifer Levičnik], 2003. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2633825]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2633825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56