Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2635361 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: RIČKOVIĆ, Borislava, RIČKOVIĆ, Stjepan. Transakcijski račun za fizične osebe : migracija računov v Novi Ljubljanski banki customers = Transaction account for private customers : migration of accounts in Nova Ljubljanska banka : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Ričković, S. Ričković], 2003. IX, 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2635361]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2635361 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56