Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 264039 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: ŠELIH, Jana, ŽARNIĆ, Roko. Influence of environmental conditions upon behaviour of historic buildings. V: BREBBIA, C...A. (ur.), JÄGER, W... (ur.). Structural studies, repairs and maintenance of historical buildings, (International series on advances in architecture). Southampton; Boston: WIT, 1999, str. 159-168.
Povzetek: The climate conditions within a building can not be studied without taking into account their interaction with the surrounding walls. Therefore, heat and mass transfer through the wall should be analysed first. The aim of the present work is to analyse the behaviour of a wall in terms of moisture content, relative humidity and temperature and their changes in space and time. A composite porous wall consisting of several layers made of different materials is analysed while exposed to air with a numerical model which takes into the account coupled heat and mass transfer through the porous material. Sensitivity analysis is performed for the variations in ambient conditions, and the influence of these variables upon the wall response is assessed.

Klimatskih pogojev znotraj stavbe ne moremo proučevati, če ne upoštevamo tudi interakcije zraka s steno. Zato moramo analizirati v prvem koraku masne in toplotne pretoke skozi steno. Namen tega dela je analiza obnašanja stene v smislu spreminjanja temperature, vlage in vsebnosti vode s časom in krajem. V analizi upoštevamo kompozitno, večplastno steno, ki je na obeh straneh izpostavljena zraku. Da lahko ocenimo časovne spremembe v sušenju novih, vodonasičenih plasti, smo izvedli parametrično analizo za temperaturo in relativno vlago okolja.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 264039 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56