Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2643297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: LOKAR, Tatjana. Videokonferenca : tehnološke značilnosti in področje uporabe : diplomska naloga. Mirna: [T. Lokar], 2003. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2643297]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2643297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56