Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2643553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2005
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Vzpostavitev nacionalnega sistema gradbenih klasifikacij : predavanje na delavnici z mednarodno udeležbo, Komisija za izobraževanje Inženirske zbornice Slovenije v sodelovanju s Slovenskim gradbenim grozdom in Raziskovalno skupino e-gradbeništvo, IKPIR - FGG v Ljubljani, IZS, Ljubljana, 8. oktober 2005. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 2643553]


Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 2643553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56