Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2644321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2003
Citat: JEVNIKAR, Maja. Arhiviranje v manjšem podjetju : diplomska naloga. Višnja Gora: [M. Jevnikar], 2003. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2644321]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 2644321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56