Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 2652769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Karmen POLJANŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, HERAK, Marijan, HANSON, Kathryn L., POLJAK, Marijan, POLJANŠEK, Karmen, PRELOGOVIĆ, Eduard, SWAN, Frank H., ŠKET MOTNIKAR, Barbara, TOMLJENOVIĆ, Bruno, YOUNGS, Robert R., ŽIVČIĆ, Mladen. Revised PSHA for NPP Krško site, PSR-NEK-2.7.2. : Revision 1. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Institute of Structural Engineering, Eartquake Engineering and Construction: Environmental Agency of Republic of Slovenia, Office of Seismology: Geological Survey of Slovenia; Oakland, USA: Geomatrix Consultants; Zagreb: University of Zagreb, Croatia, 2004. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2652769]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 2652769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57