Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 265525 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1987
Citat: FAJFAR, Peter. EAVEK : program za elastično analizo večetažnih konstrukcij, (Publikacija IKPIR). 3. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1987. 64,56,58 str. str., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 265525]
Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 265525 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56