Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 266599 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: ŠELIH, Jana. Trendi razvoja in uporabe visokotrdnega betona v Kanadi = Trends in the development and application of high-strength concrete in Canada. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 21. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14. - 15. oktober 1999. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1999, str. 189-194.
Povzetek: V Sloveniji se vedno bolj pojavlja potreba po trajnih visokotrdnih betonih, ki so se v nekaterih drugih državah že dobro uveljavili v praksi. Za uspešno uporabo takšnih betonov pri nas je poleg laboratorijskih preiskav na betonih iz domačih materialov in prenosu teh izkušenj v uporabo na poskusnih objektih je koristno poznati izkušnje iz tujine. Članek podaja pregled razvoja in aplikacij betonov visokih trdnosti v Kanadi.

High-strength concrete production is already well established in many countries, and the demand for durable high-strength concrete is increasing in Slovenia as wel. In order to achieve successful use of this concrete, it is necessary not only to carry out laboratory tests on concrete produced of local materials, but also to be aware of experiences gained in other countries. The present work is reviewing the trends in the development and application of high-strength concrete in Canada.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 266599 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56