Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 267879 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.14 Objavljeni poster ali povzetek posterja na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: TREPPO-MEKIŠ, Barbara, ŽNIDARIČ, Jaš, ŠELIH, Jana. Optimizacija količine veznega materiala v betonih visoke trdnosti. V: 7. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenija, 13.-15. oktober 1999. [Program in knjiga povzetkov]. [Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije], 1999, str. 79.
Povzetek: Kvaliteten beton visoke trdnosti mora imeti v svežem stanju dovolj veliko obdelavnost oz. vgradljivost. Obenem pa lahko beton visokih trdnosti proizvedemo le, če je mešanica agregata takšna, da je v njej najmanjša možna količina praznin. Praznine tako optimizirane sestave agregata je potrebno zapolniti s cementno pasto ustrezne kakovosti in dodati še nek določen presežek paste, ki zagotavlja primerno obdelavnost - konsistenco betona. Za izdelavo dovolj kakovostne cementne paste je potrebno uporabiti mineralne in kemične dodatke. Članek prikazuje določanje minimalne vsebnosti cementne paste oz. kamna kot veznega materiala, ki hkrati še omogoča zadostno obdelavnost betona visoke trdnosti za praktično uporabo.
Tipologija: 1.14 Objavljeni poster ali povzetek posterja na znanstveni konferenci
COBISS ID 267879 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56