Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 26812973 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.25 Drugi članki ali sestavki
Leto: 2007
Citat: FAJFAR, Peter. Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede. Letop. Slov. akad. znan. umet., 2007, knj. 57: 2006, str. 155-158. [COBISS.SI-ID 26812973]
Tipologija: 1.25 Drugi članki ali sestavki
COBISS ID 26812973 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56